You are here:: Home
 
 

Moto & Falsafah Pendidikan

E-mail Cetak PDF

Moto

  • Berilmu, Beriman, Beramal

 

Falsafah Pendidikan

  • Mewujudkan insan yang berilmu dan bertaqwa serta seimbang dari aspek jasmani dan rohani menerusi falsafah pendidikan di bawah:
    • Pengukuhan akidah yang sebenar.
    • Penghayatan terhadap ajaran al-Quran as-Sunnah.
    • Pembentukan syakhsiah melalui amalan akhlak yang mulia.