:
Visi


Visi

  • Melahirkan generasi pelajar yang beriman, beramal dan bermaklumat

Misi

  • Menjadi Sekolah Rendah Islam moden bagai memenuhi keperluan ummah di zaman globalisasi yang mencabar dan mampu memupuk syakhsiah insaniah yang bertaqwa dan cemerlang.