:
Kurikulum


Pengenalan

Kurikulum Sekolah Rendah Islam Ibnu Nafis adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara dengan mengambil kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam sistem pengajaran, pembelajaran di samping penekanan dalam pembentukan sakhsiah berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

Unsur-Unsur Kurikulum

  • Penguasaan al-Quran dan hafazan
  • Penguasaan subjek UPSR dan UPSRA
  • Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar
  • Penguasaan beberapa bahasa
  • Sahsiah, akhlak dan kepimpinan
  • Pembinaan jasmani dan berketerampilan

Kurikulum

Akademik - Menggunakan kurikulum bersepadu dengan menggabungkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR), Kementerian Pelajaran Malaysia
Agama - Menggunakan kurikulum Sekolah Rendah Agama(SRA).
Tahfiz - Mewajibkan setiap pelajar mengikuti kelas Tahfiz AL-QURAN dan menghafal surah dan juzu' tertentu dalam tempoh yang ditetapkan sebagai asas pengukuhan dan amalan istiqamah bagi membolehkan pelajar menyambung pengajian dimana-mana maahad tahfiz.